Priemyselný jednohriadeľový drvič MFS


Mám záujem o cenovú ponuku

Rýchly priemyselný drvič zo série MFS pre priemyselné spracovanie pevného odpadu …

Priemyselný drvič zo série MFS je mimoriadne všestranný stroj, ktorý umožňuje kontrolovať veľkosť materiálu na výstupe vďaka prítomnosti triediacej mriežky. MFS však môže pracovať aj bez mriežky, a to najmä pri hrubovacích činnostiach.

Tento priemyselný drvič je preto možné použiť aj ako priemyselný primárny rýchly drvič na prvú redukciu materiálu (vystužené medené a hliníkové káble s prítomnosťou železných častí, pneumatiky vozidiel, šrot elektrických a elektronických zariadení, diely vozidiel atď.) alebo na ďalšie zušľachťovanie už upravených materiálov (odpad z drvenia atď.) určených na zhodnotenie.

Prevodovka vďaka vhodne dimenzovanému zotrvačníku poskytuje vysoký krútiaci moment a reznú kapacitu aj tých najodolnejších materiálov. Rezacia komora je ľahko dosiahnuteľná vďaka hydraulickému systému otvárania (nakladacej násypky aj podpery roštu) na nastavenie nožov a údržbárske činnosti. Bezpečnostný systém chráni rotor pred poškodením v prípade preťaženia. Robustná konštrukcia, celková hmotnosť stroja a použitie vysoko kvalitných materiálov zaručujú spoľahlivosť, jednoduchosť použitia a nízke náklady na prevádzku a údržbu.

Oblasti použitia:

  • Recyklácia pneumatík
  • Recyklácia materiálov pochádzajúcich z demolácií vozidiel (prístrojové dosky motorových vozidiel, elektroinštalácia vozidiel, čalúnenie motorových vozidiel)
  • Recyklácia hliníkového šrotu
  • Spracovanie odpadu z procesov drvenia
  • Recyklácia elektrických a elektronických materiálov (WEEE)
  • Elektrické káble – aj značného priemeru – pancierové káble, káble s prítomnosťou železných častí
  • Olejové filtre
  • Chladničky
  • Priemyselný odpad vo všeobecnosti

Technické vlastnosti:

MFS 800/260
Výkon: 45 kW
Rozmery: 1730 x 1700 x 2000 mm
Rozmery rotora: 800 mm x 260 mm
Váha: 2000 kg

MFS 1200/400
Výkon: 90 – 110 kW
Rozmery: 2000 x 2400 x 3200 mm
Rozmery rotora: 1200 mm x 400 mm
Váha: 12500 kg

MFS 1800/500
Výkon: 160 – 200 kW
Rozmery: 3200 x 2800 x 3500 mm
Rozmery rotora: 1800 x 500 mm
Váha: 18000 kg

 

First slide First slide